Nasi eksperci

A A
Profesor ANDRZEJ CIESZANOWSKI
Profesor ANDRZEJ CIESZANOWSKI

Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Uzyskał specjalizacje I stopnia z radiodiagnostyki oraz II stopnia z radiologii i diagnostyki obrazowej.
Jest adiunktem w II Zakładzie Radiologii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie i kieruje Pracownią Rezonansu Magnetycznego.
Po obronie doktoratu habilitował się z zakresu „Wykrywania i różnicowania zmian ogniskowych w wątrobie przy użyciu tomografii rezonansu magnetycznego". Był stypendystą Fundacji im. Stefana Batorego w Boston University School of Medicine Department of Radiology w zakresie USG, TK i MRI. Odbywał specjalistyczne szkolenia organizowane przez European Society of Magnetic Resonance in Medicine and Biology: w zakresie obrazowania MRI układu naczyniowego w Lyonie, technik MRI w Antwerpii, Heraklionie i Leuven. Ponadto uczestniczył w kursach z zakresu obrazowania MRI, układu nerwowego (Leuven), sercowo-naczyniowego (Rzym) i wielu innych.
Był konsultantem radiologii w Szpitalu Uniwersyteckim Glasgow Royal Infirmary oraz w Basildon University Hospital (Anglia).
Dr hab. med. Andrzej Cieszanowski jest autorem ponad stu opublikowanych prac, w tym kilkudziesięciu w czasopismach zagranicznych.
Uczestniczył w ogromnej ilości kongresów, sympozjów naukowych i konferencji, których nie sposób tutaj przytoczyć. Jest uznanym autorytetem w dziedzinie obrazowania MRI.